Studier på regniga dagar 🤓

Valparna förkovrar sig i viktiga saker. Här i SWCK jubileumsbok, som har kommit ut eftersom klubben har 60 års jubileum i år. På denna sidan syns morfar Ymer tillsammans med sina Happy Ivy-syskon Hilding och Nellie.

Leave a Comment