Welsh Corgi Pembroke

Welsh Corgi Pembroke är en ras från Wales i Storbritannien som tillhör FCI-klassifikation Grupp 1, sektion 1 (Vall- och herdehundar).

Welsh Corgi Pembroke är en aktiv och intelligent hundras som ursprungligen avlades fram för att valla boskap. Den levde förr också som gårdshund och hade kontroll på omgivningarna runt gården.

Om man vill läsa en mer detaljerad beskrivning av rasen och dess hälsa så klicka gärna på nedanstående länkar som tar dig till hundrasguiden på SKKs hemsida och till Rasspecifik Avelsstrategi (RAS).

https://www.skk.se/sv/hundraser/welsh-corgi-pembroke/

https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-welsh-corgi-pembroke.pdf