Y-KULLEN

Född: 04-Okt-2013
Mor: RLD N RLD F RLD A Zodia’s Lovis
Far: SE UCH Pemcader Red Kite

  • SE RALLYCH Happy Ivy’s Yrsa (Nellie)
  • SE UCH Happy Ivy’s Yas (Hilding)
  • SE UCH Happy Ivy’s Ymer (Ymer)

 

Leave a Comment