💦 Simma lugnt! 💦

Att träna är ju bra, att förena nytta med nöje är optimalt. 😀 
Rörelse i vatten är både skonsamt och effektivt för kroppen. Här är det Happy Ivy’ Yas – Hilding och Happy Ivy’s Älskade Sork – Sorken som är i vatten.

Hilding
Sorken
Sorken

Leave a Comment